سنجشگرهای الکتریکی

_

سنجشگرهای الکتریکی: برای سنجش انواع پارامترهای الکتریکی چون ولتاژ یا اختلاف پتانسیل، شدت جریان، مقاومت الکتریکی، ظرفیت خازنی، فرکانس، توان

 

و قدرت و… و یا تست قطعاتی همچون ترانزیستور یا دیود مورد استفاده قرار می گیرند. سنجشگرهایالکتریکی بسته به کاربردشان بصورت های پرتابل رومیزی

 

آزمایشگاهی و… تولید می شوند.

 

انواع فلومترسنجشگرهای الکتریکی :

 

مولتی متر

 

کلمپ آمپر متر یا کلمپ متر یا کلمپی

 

ارت سنج

 

میگر یا تست عایق

 

اهم متر یا میلی اهم متر

 

Lcr متر

 

خازن سنج

 

توان سنج یا پاورمتر یا پاورآنالایزر

 

اوسیلوسکوپ

 

لوپ تستر یا لوپ کالیبراتور

 

منبع تغذیه

 

توالی سنج فاز

 

تستر باطری

 

تستر فازیاب

 

فانکشن ژنراتور

 

فرکانس متر

 

کالیبراتور جریان ولتاژ

 

تستر کابل و ردیاب کابل

 

تستر محافظ جان یا RCDمتر