سنجشگرهای فیزیکی

_

سنجشگر انواع پارامترهای فیزیکی

سنجشگرهای فیزیکی شامل دستگاه ها و ابزارهای سنجش انواع پارامترهای فیزیکی همچون دما، نور، صدا و رطوبت هستند.

 لذا دارای انواع مختلفی می باشند. از جمله پارامترهای:

دماسنجی:

انواع ترمومترهای لیزری و مادون قرمز، ترمومترهای تماسی و نفوذی، ترموویژن و دوربین حرارتی، ترموگراف و

دیتالاگرهای دما، پراب ها و ترموکوپل های دما

رطوبت سنجی:

انواع رطوبت سنج محیط و خاک و جامدات و علوفه و دانه های کشاورزی و غلات و

 WBGT متر

بادسنجی:

انواع بادسنج و سرعت سنج باد کاسه ای و پره ای و هات وایر (سیم داغ)

نورسنجی:

انواع لوکس متر و کلوین متر و لومن متر و درخشندگی سنج ، پارمتر و فوتوسنتزمتر ، سولاریمتر و سولار آنالایزر و تستر

فوتوولتائیک و شبیه ساز نور خورشید

سایر پارامترهای فیزیکی:

صوت سنج (صداسنج) و نویزدوزیمتر

فشارسنج مانومتر، تفاضلی (اختلاف فشار) لوله پیتوتی، بارومتر یا فشارسنج جو

UVسنج و تسلامتر و گوس متر و آهنربا سنج و رادیواکتیو سنج و مایکروویو سنج

دورسنج نوری (لیزری) و مکانیکی و استروب اسکوپ

نیروسنج، گشتاورسنج، لرزش سنج و ویبرومتر و ترازوی دیجیتال

انواع دیتالاگر دما و رطوبت، دیتالاگر صوت، دیتالاگر فشار

انواع کالیبراتورهای دما و صوت و فشار و…

و سنجش پارامترهای فیزیکی مختلف